Auto Szkoła SPECTRA

PKK

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – CZYM JEST I JAK GO UZYSKAĆ?

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to dokument elektroniczny, który zawiera dane osoby starającej się o prawo jazdy.
Dzięki PKK, Ośrodki Szkolenia Kierowców i ośrodki egzaminacyjne automatycznie otrzymują niezbędne dane i informacje o kursancie.

 

Wprowadzenie PKK w 2014 roku znacznie ułatwiło życie kursantom, którzy wcześniej musieli przemieszczać się z dokumentami w wersji fizycznej pomiędzy urzędem, szkołą jazdy a WORD -em. Dzięki temu, że wszystkie informacje są zawarte w jednym dokumencie elektronicznym, proces uzyskania prawa jazdy stał się prostszy i bardziej przejrzysty.

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to indywidualny numer przyszłego kierowcy, który jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Po skończeniu przez ciebie kursu na prawo jazdy w OSK informacja ta musi trafić do systemu informatycznego, oznacza to, że twój numer PKK musi mieć odpowiedni status, byś mógł zapisać się na egzamin. Bez numeru PKK nie ma możliwości uzyskania prawa jazdy w Polsce.

 

Aby uzyskać numer PKK, należy złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Wniosek taki musi zawierać:

1. Orzeczenie lekarskie (wydane podczas badań lekarskich na prawo jazdy, stwierdzające – brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem).

2. Fotografię (aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm).

3. Dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna (w przypadku niepełnoletnich) – do wglądu.

4. W przypadku osób niepełnoletnich, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia mogą rozpocząć szkolenie 3 m-ce przed ukończeniem tego wieku. Do egzaminu natomiast mogą przystąpić miesiąc przed.

Dodatkowo:

– Osoby posiadające obywatelstwo innego państwa muszą przedstawić kartę pobytu lub inny dokument, który potwierdza pobyt w Polsce dłużej niż 185 dni,

– Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem muszą również dostarczyć orzeczenie psychologiczne,
– Jeśli wnioskujący posiada już uprawnienia i planuje zdobyć kolejną kategorię, należy dołączyć kopię prawa jazdy.
– pełnomocnictwo – jeżeli wnioskujący powołał pełnomocnika.

Po uzyskaniu numeru PKK, należy upewnić się, że ma on odpowiedni status w systemie informatycznym, aby móc przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Status PKK można sprawdzić na stronie internetowej urzędu miasta lub za pośrednictwem platformy Info-Car (link pod artykułem).

Warto pamiętać, że wniosek o wydanie PKK nie wymaga opłat, a Kursant płaci wyłącznie za wydanie dokumentu prawa jazdy.

Wniosek o wydanie Profilu należy złożyć osobiście w urzędzie miejskim lub jeżeli w danej miejscowości jest taka możliwość złożyć wniosek online.
W przypadku wniosków złożonych tradycyjnie, konieczne jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie, a wcześniej należy upewnić się, czy wymagane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę.

Gdzie można złożyć wniosek o profil kierowcy w Łodzi?

 

Wniosek wraz z dokumentami, należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji, ul. Smugowa 26a (na pierwszym piętrze).
Godziny pracy Wydziału: poniedziałek: 8-16 / wtorek: 9-17 / środa: 8-16 / czwartek: 8-16 / piątek: 8-16
Kontakt telefoniczny: 42 638 44 44

Profil Kandydata na Kierowcę tworzony jest niezwłocznie. Jeżeli dostarczonych dokumentach nie ma żadnych braków, wnioskujący otrzyma PKK od ręki.
Gdy dane zawarte w dokumentach będą musiały przejść powtórną weryfikację, czas oczekiwania może wydłużyć się do 2 dni. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, nadanie PKK może potrwać nawet miesiąc. Numer PKK należy odebrać osobiście.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 

Przydatne linki:

1. INFORMACJE O PKK NA STRONIE URZĘDU MIASTA ŁODZI:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/kierowcy-i-pojazdy/prawo-jazdy/ka-01099/

 

2. SPRAWDŹ STATUS PKK:
https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-pkk

 

3. SERWIS PWPW (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych):
https://www.esp.pwpw.pl/Account/RegisterUser

 

 
 
Go To Top